Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 08 | 16 ms
[357129]  Show Record 

Shaanxi Xiju Shiliao Congkan (1) / Yu Xun. - Xi'an : Zhongguo Xiqu Zhi Shanxijuan Bianweihui, . - 308 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355042]  Show Record 

Shanxi Xiju Shiliao Congkan (3) / Yu Xun. - Xi'an : Zhongguo Xiqu Zhi Shanxijuan Bianweihui, . - 329 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Documentação | China
Cota: 782(091) CHI YU|FO
[357130]  Show Record 

Shanxi Xiju Shiliao Congkan (2) / Yu Xun. - Xi'an : Zhongguo Xiqu Zhi Shanxijuan Bianweihui, . - 299 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354402]  Show Record 

Guangxi Xiju Shiliao Sanlun Ji / Gu Lezhen. - Guangxi : Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Xiju Yanjiushi, . - 299 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI GU|FO
[354413]  Show Record 
Gabinete de Estudo do Teatro
Guangxi Xiju Shiliao Ji / Gabinete de Estudo do Teatro. - Guangxi : Zhongguo, . - 299 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI GUA|FO
[356804]  Show Record 

Xiju Congkan / Mei Lanfang, Yu Shuyan, Qi Rushan. - Tianjin : Tioanjin Shi Guji Shudian, . - 566 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357047]  Show Record 

Xiju Congkan (1-4) / Mei Lanfang, Yu Shuyan, Qi Rushan. - Beiping : Beiping Guoju Xiehui, . - 4 v.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357049]  Show Record 

Wushi Nianlai Beiping Xiju Shiliao / Liu Bannong. - Beiping : Shangwu Yinshuguan, . - 6 v.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies