Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 14 ms
[354631]  Show Record 

Wo De Fuqin Mei Lanfang / Mei Shaowu. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 283 p.
Descritores: Biografia | Artes do espectáculo | China
Cota: 929 CHI MEI|FO
[341070]  Show Record 

Mei Lanfang Biaoyan Yishu Tuying = Fotografias de arte de Mei Lanfang / prefácio de Liu Zhanwen. - Beijing : Edições Línguas Estrangeiras, . - 148 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 792 CHI MEI|FO
[357016]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | Viagem | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357217]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies