Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 88 ms
[336333]  Show Record 

The Yan family : merchants of Canton 1734-1780s / Paul A. Van Dyke
In: Revista de cultura. - N. 9 (Janeiro 2004), pp. 30-85
Descritores: Macau | História | Relações comerciais | Dinamarca | Inglaterra | Comércio maritimo | Asia
Cota: PP234/RC|FO
[365064]  Show Record 

Liu Yan, Yang Yan / Ruo Si. - Beijing : Edições da China, . - 69 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI LIU|FO
[457878]  Show Record 

[Guangxi Han yu fang yan yan jiu] / [Jianyou Xie]. - [Nanning : Guangxi ren min chu ban she, . - vol. 2 ; 30 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Linguística
Cota: 5-1-41-122|BGUC
[224380]  Show Record 

A surveyof cultural and normative family structure in the Ibo family structure / Michael V. Mbabuike
In: Presence Áfricaine. - nº 146 (1989), p. 120-126
Descritores: África | Camarões | Etnologia
Cota: PP983|AHM