Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 55 | 33 ms
 Ir para 
 
12 >
[369637]  Show Record 

Su Shi shi xuan zhu / Wu Lu Shan, Xia Chengtao, Xiao Mei. - Tianjin : Editora de Literatura e Arte de Baihua, . - [9] 284 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI SU|FO
[436091]  Show Record 

Er shi shi ji Aomen tian zhu jiao yin yue / Dingchang Dai. - [Macau : Instituto Cultural do Governo da R.A.E. de Macau, . - 240, [2] p. : il. ; 26 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Macau | Música
Cota: 10-(1)-15-41-42|BGUC
[357296]  Show Record 

Shi Jing Xuan Zhu / Guan Ying. - Hong Kong : Da Guang Chubanshe, . - 160 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357525]  Show Record 

Zhu De Shi Xuan Ji / Zhu De. - Hong Kong : Xianggang Wanyuan Tushu Gongsi, . - 73 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359638]  Show Record 

Zhu De Shi Xuan Ji / Zhu De. - Hong Kong : Xianggang Wanyuan Tushu Gongsi, . - 73 p.
Descritores: Poesia | China
Cota: 82-1 CHI ZHU|FO
[372303]  Show Record 

Shi Jing Xuan Zhu / Jiang Lifu. - Beijing : Editora de Beijing, . - 310 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI JIA|FO
[312134]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[338362]  Show Record 

A comparative study of Su Shi's He Tao Shi / Vincent Yang
In: Monumenta Serica. - V. 56 (2008), pp. 219-258
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[355079]  Show Record 

Su Shi Sanwen Jigpin Xuan / Su Shi. - Xi'an : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 205 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI SU|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[355133]  Show Record 

Jiu Shi Yu Jiu Shi / Tian Mingyang. - Taipei : Changchun Shu Shufang, . - 177 p.
Descritores: História | Vinho | China
Cota: C29-029|FO
[355177]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 49 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 94 CHI XUE|FO
[355190]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355191]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355192]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 95 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355216]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 92 p.
Descritores: História | Vietname | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355217]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 91 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Taiwan | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355218]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 59 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Cultura | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355279]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 96 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355280]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 45 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355281]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 43 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[355282]  Show Record 
Jornal Wenhui
Xue Shi Shi / Jornal Wenhui. - Hong Kong : Wenhui Bao, . - 41 p.
Descritores: História | Relações internacionais | China
Cota: 32 CHI XUE|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364881]  Show Record 
Xian Qin Shi Zhuan Wen Yi Shi / Qu Shiji, He Qinfu, Min Deyi. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 265 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 94 CHI QU|FO
[369661]  Show Record 

San cao shi yi shi / Qiu Yingsheng, Gao Shuang. - Heilongjian : Editora do Povo de Heilongjian, . - 139 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI QIU|FO
[370078]  Show Record 

Panyu Pan Shi Shi Lue / Pan Yizeng. - Panyu : Escola Privada da Família Pan, . - 4 v.
Descritores: História | China
Cota: 82-1 CHI PAN|FO
[370112]  Show Record 

Song Xian Fen Shi Shi Ji / Xu Shaoyun. - Cantão : Yong Xin Yin Wu, . - 80 f.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI XU|FO
[372871]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Shi Yi Shi / Wang Jingni. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 255 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WAN|FO
[357445]  Show Record 
Zhu Lin Ye Shi. - Taibei : Tianyi Chubanshe, . - Pag. var.
Descritores: Religião | Mitologia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[369670]  Show Record 

Shi pin zhu / Zhong Rong. - Pequim : Editora Estudos do Povo, . - [10], 158 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHO|FO
[369853]  Show Record 
Gu shi wen yi zhu. - Pequim : Editora de Mecanismos Agrícolas da China, . - [9], 360 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 82-1 CHI LIU|FO
[372341]  Show Record 

Tang Shi Sanbai Shou Xin Zhu / Jin Xingyao. - Shanghai : Livros Antigos de Shanghai, . - 376 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI JIN|FO
[375137]  Show Record 
Zhu Tu Ding Shi. - [S.l. : s.n., . - 140 p.
Descritores: Política | China
Cota: 34 CHI ZHU|FO
[355017]  Show Record 
Yuan Qu Xuan (shi). - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 16 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-011|FO
[355019]  Show Record 
Yuan Qu Xuan (shi'er). - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 16 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C27-013|FO
[355137]  Show Record 

Quan Tang Gong Gui Shi Xuan / Guan Panpan, Xue Tao, Yu Xuanji. - [S.l. : s.n., . - 220 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI GUA|FO
[357324]  Show Record 

Shi Xuan / Qiu Ting. - Hong Kong : Xiang Gang Xuesheng Jiaocai Chubanshe, . - 163 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357337]  Show Record 

Li Chao Shi Xuan / Yang Zhongzuo, Zhang Shao'an. - Taipei : Zhongzheng Shuju, . - 138 p.
Descritores: Poesia | Taiwan | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357345]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Minge Xuan Shi / Yu Hankai. - Hong Kong : Wanli Shudian, . - 60 p.
Descritores: Literatura | poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360170]  Show Record 

Zhongguo Suyu Xuan Shi / Cao Congsun. - Sichuan : Edições da Educação de Sichuan, . - 245 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 80 CHI CAO|FO
[364440]  Show Record 

Tangdai San Da Shiren Shi Xuan / Li Bai. - Beijing : Edições de Infantis e Adolestentes da China, . - 105 p.
Descritores: Poesia | China
Cota: 82-1 CHI LI|FO
[369632]  Show Record 

Han shi xuan yi / Zhang Yongxin, Liu Guiqiu ; editor Jin Kai Cheng. - Chengdu : Editora Bashu, . - [4] 243 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[369647]  Show Record 

Gudai shi ci qu mingju xuan / Shizhen Jiang. - Guangxi : Editora do povo de Guangxi, . - 717 p.
Descritores: Poesia | China
Cota: 82-1 CHI JIA|FO
[369648]  Show Record 
Li Bai shi xuan. - Pequim : Editora de Literatura Popular, . - 300 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI LI|FO
[369654]  Show Record 
Instituto da Literatura da Academia de Ciências Sociais de Shanghai
Tang shi xuan / Instituto da Literatura da Academia de Ciências Sociais de Shanghai. - Pequim : Editora de Estudos Populares, . - v.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI TAN|FO
[369910]  Show Record 
Li Bai shi yi hua xuan. - Siquan : Editora Popular de Siquan, . - 12 p.
Descritores: Pintura | Arte | China
Cota: 75 CHI FU|FO
[370101]  Show Record 

Shi Tao Hua Xuan / Shi Tao. - Beijing : Rong Bao Zhai, . - 68 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 75 CHI SHI|FO
[372307]  Show Record 
Instituto de Literatura da Academia de Ciências Sociais da China
Tang Shi Xuan / Instituto de Literatura da Academia de Ciências Sociais da China. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 2 v.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 82-1 CHI TAN|FO
[372339]  Show Record 

Gu Jin Shi Xuan / Cheng Qianfan, Shen Zufen. - Shanghai : Livros Antigos de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO

123movies