Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 63 ms
[354532]  Show Record 
Shan Hai Jing Jiao Zhu. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 495 p.
Descritores: Geografia | Cultura | China
Cota: 930.85 CHI YUA|FO
[357181]  Show Record 

Shan Hai Jing Jiao Zhu. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 495 p.
Descritores: Mitologia | Geografia | Cultura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372300]  Show Record 

Shui Jing Zhu Jiao / Wang Guowei. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 1288 p.
Descritores: Geografia | Viagem | China
Cota: 910 CHI LI|FO
[355092]  Show Record 

Shan Hai Jing Zhuan / Gao Xingjian. - Hong Kong : Tian Di Tushu Youxian Gongsi, . - 110 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792 CHI GAO|FO
[370597]  Show Record 
Shanghai Jinzhang Livraria
Shan Hai Jing Tu Shuo / Shanghai Jinzhang Livraria. - Shanghai : Livraria de Jinzhang, . - 176 p.
Descritores: Geografia | China
Cota: 930.85 CHI SHA|FO