Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 60 ms
[354578]  Show Record 

Qinqiang Yanjiu Lunzhu Xuan / Wang Shaoyou, Fan Zidong, Qi Rushan. - Xi'an : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 185 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI WAN|FO
[357093]  Show Record 
Instituto de Arte da Província de Shaanxi
Qinqiang Yanjiu Lunzhu Xuan / Instituto de Arte da Província de Shaanxi. - Xi'an : Shaanxi Renmin Chubanshe, . - 185 p.
Descritores: História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies