Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 09 | 14 ms
[370550]  Show Record 

Qing Gong Yuan / Wang Yi. - Beijing : Edições do Cinema da China, . - 125 p.
Descritores: Cinema | China
Cota: 82-34(084.11) CHI WAN|FO
[355312]  Show Record 

Yuan Dai Bao Gong Xi Xuan Zhu / Li Chunxiang. - Henan : Zhongzhou Shuhuashe Chubanshe, . - 322 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Literatura | China
Cota: 782 CHI LI|FO
[416044]  Show Record 

Tie Gong Yuan / Guan Sushuang. - Beijing : Companhia Audiovisual de Cinematográfica de Beijing, . - 2 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 860-VCD|FO
[426547]  Show Record 

Tie Gong Yuan / Guan Sushuang. - Beijing : Companhia Audiovisual de Cinematográfica de Beijing, . - 2 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 860-VCD|FO
[371737]  Show Record 
Palácio Imperial
Qing Gong Zhenbao Bi Mei Tu / Palácio Imperial. - [S.l. : s.n., . - 4 v.
Descritores: Pintura | China
Cota: 75 CHI QIN|FO
[372334]  Show Record 

Qing Gong Shisan Chao / Wang Haoruan. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 2 v.
Descritores: Romance | História | China
Cota: 82-31 CHI WAN|FO
[354651]  Show Record 

Yuan Ming Qing Xiqu Xuan / Wei Fu. - Changchun : Jilin Renmin Chubanshe, . - 414 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI WEI|FO
[366847]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian, 6, Yuan, Ming Qing Diaosu / Yang Boda. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 190, 62 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI YAN|FO
[372433]  Show Record 

Yuan Ming Qing Shi Yibai Shou / Chen Youqin. - Shanghai : Editora de Livros Antigos de Shanghai, . - 168 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO

123movies