Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 13 ms
[327219]  Show Record 

Qin Shi Huang, the first emperor of China / Wu Zilin, Guo Xingwen ; trad. Fan Hengfu. - Hong Kong : Hong Kong Man Hai, . - 142 p. : il. ; 18 cm
Descritores: História | China
Cota: HM-2377|FCM
[360205]  Show Record 

Qin Shi Huang / Hong Shidi. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 73 p.
Descritores: Biografia | História | China
Cota: 929 HI HON|FO
[364881]  Show Record 
Xian Qin Shi Zhuan Wen Yi Shi / Qu Shiji, He Qinfu, Min Deyi. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 265 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 94 CHI QU|FO
[375292]  Show Record 
Wu Gui Tang
Dazi Xiangtu San Shi Xiang Yan Qin Gu Shu Quanben / Wu Gui Tang. - Hong Kong : Wu Gui Tang, . - 97 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI SAN|FO
[375287]  Show Record 

Huang Jianzhu Nvshi Shi Ji / Huang Jianzhu. - Hong Kong : Editora Jirong, . - 60 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI HUA|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO

123movies