Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 00 ms
[356818]  Show Record 

Li Yuan Ying Shi / Hsu Mu-yun. - Shanghai : [s.n.], . - Pag. var.
Descritores: Ópera | História | Artes gráficas | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356727]  Show Record 

Yuan Ju Suyu Fangyan Li Shi / Zhu Juyi. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 350 p.
Descritores: Linguística | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO

123movies