Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 68 | 67 ms
 Ir para 
 
12 >
[340970]  Show Record 

Jin Shi = História de Jin / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 8 v.. - História das dinastias. 22)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Jin.2)=581|FO
[370131]  Show Record 

Chou Shi Jin Nang Quan Ji / Yang Kexiang. - Yunlin Bieshu : Yunlin Bieshu, . - 10 v.
Descritores: Correspondência | China
Cota: 902 CHI YAN|FO
[370154]  Show Record 

Jin Shi Suo / Zhao Huaiyu. - Ziyang : [s.n.], . - 12 v.
Descritores: Bronze | China
Cota: 7.032 CHI ZHA|FO
[370357]  Show Record 

Nanhan Jin Shi Zhi / Wu Lanxiu. - Cantão : Cui Langgan Guan, . - Pag. var.
Descritores: Arte | China
Cota: 7 CHI WU|FO
[372339]  Show Record 

Gu Jin Shi Xuan / Cheng Qianfan, Shen Zufen. - Shanghai : Livros Antigos de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO
[372614]  Show Record 

Song Liao Jin Huajia Shi Liao / Chen Gaohua. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 853 p.
Descritores: Pintura | História | China
Cota: 75 CHI CHE|FO
[372786]  Show Record 

Han Wei Liang Jin Nan Bei Chao Fojiao Shi / Tang Yongtong. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: História | Budismo | China
Cota: 294.3 CHI TAN|FO
[372869]  Show Record 

Wei Jin Nanbei Chao Wenxue Shi / Hu Guorui. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 286 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI HU|FO
[282489]  Show Record 

The cemetery of the western Zhoulords of Jin / Jay Xu
Descritores: Túmulo | Arqueologia | China
CDU: PP037/AA
Cota: PP037/AA|FO
[298397]  Show Record 

Nanban-Jin : os portugueses no Japão / Luis Filipe Thomaz. - [S.l.] : Printer, . - 136 p. : il. ; 25 cm
Descritores: Artes visuais | Sêlo | Portugal | Japão | Macau
Cota: S/ cota|Lourdes Figueiredo de Albuquerque
[303067]  Show Record 

Konjekturen zu einer deutschen Jin Ping Mei šbersetzung / Hartmut Walravens
Descritores: Literatura | China
Cota: PP311/MS|FO
[324330]  Show Record 

Dai Jin's Last Opus? / Yong S. Goh
Descritores: Artes | Pintura | China
CDU: PP088/OA
Cota: PP088/OA|FO
[340976]  Show Record 

Puguo Jin Bainian Huihua Zhan = Exposição de cem anos de pintura de Portugal / Jiang Lianhao. - Macau : Câmara Municipal, . - 32 p.
Descritores: Pintura | Portugal
Cota: 75 POR JIA,L.=581|FO
[340996]  Show Record 

Jinshu = Livro de Jin / Fang Xuanling. - Beijing : Editora China, . - 10 v. - História das dinastias. 5)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Jin.1)|FO
[341744]  Show Record 

os portugueses na guerra do im-jin? / Jaime Ramalhete Neves. - Edição do Instituto Cultural de Macau. - Existe versão em Chinês e em Inglês
In: Revista de cultura. - Nº 18 (Janeiro/Março 1994), p. 27-32
Descritores: Ciências sociais | Macau
Cota: CS-2189|FCM
[352557]  Show Record 

Dai Jin's Last Opus? / Yong S. Goh
Descritores: Artes | Pintura | China
CDU: PP088/OA
Cota: PP088/OA|FO
[354494]  Show Record 

Wei, Jin Nanbei chao Wenxue Zuopin Xuan. - Changchun : Jilin Renmin Chubanshe, . - 271 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: C17-023|FO
[354503]  Show Record 

Wei Jin Ziran Sixiang / Lu Jianrong. - Taibei : Lianming Wenhua Youxian Gongsi, . - 197 p.
Descritores: Filosofia | China
Cota: 930.85 CHI LU|FO
[354698]  Show Record 
Er Jin Gong. - Shanghai : Shanghai Wenhua Chubanshe, . - 7 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI ER|FO
[354743]  Show Record 

Ge Yi Ji, Jin Xi Xiang / Gu Dadian, Zhou Gonglu. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 210 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI GU|FO
[354777]  Show Record 
Hu Lu Huan, Jin Lan Yi. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 240 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI HUL|FO
[354908]  Show Record 

Jin Si Hudie / Wu Gui Tang. - Hong Kong : Wu Gui Tang, . - Pag. var.
Descritores: Literatura | China
Cota: 79 CHI JIN|FO
[354921]  Show Record 

Liu Quan Jin Gua / Wu Gui Tang. - Hong Kong : Wu Gui Tang, . - Pag. var.
Descritores: Literatura | China
Cota: 79 CHI LIU|FO
[355073]  Show Record 

Jingangjing Jin Yi / Chen Gao'ang. - Taibei : Tian Hua Chuban Shiye Gufen Youxian gongsi, . - 150 p.
Descritores: Religião | Budismo | China
Cota: 294.3 CHI CHE|FO
[355080]  Show Record 

Zhang Zhupo Yu Jin Ping Mei / Wu Gan. - Tianjin : Baihua Wenyi Chubanshe, . - 225 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI WU|FO
[355174]  Show Record 

Jin Zhong Chang Ming / Li Xia. - Shanghai : Shanghai Renmin Chubanshe, . - 297 p.
Descritores: Literatura | Cultura | China
Cota: 82-34 CHI LI|FO
[355204]  Show Record 

Qiu Jin Ji / Qiu Jin. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 192 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI QIU|FO
[356754]  Show Record 

Gu Jin Chuanqi / Yue Xiao. - Wuchang : Zhongguo Quyijia Xiehui Hubei Fenhui, . - 221 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356937]  Show Record 

Jin Shengtan Yu Zhongguo Xiqu Piping / Tan Fan. - Shanghai : Huadong Shifan Daxue Chubanshe, . - 192 p.
Descritores: Literatura | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356962]  Show Record 
Gu Jin Ming Ju Xuan. - Beijing : Guoli Beijing Daxue Chubanzu, . - Pag. var.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357097]  Show Record 

Jin Yu Nu / Feng Jiesan. - Xi'an : Shaanxi Renmin Chubanshe, . - 53 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357218]  Show Record 

Er Jin Gong / Xu Jinwen. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 64 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357332]  Show Record 

Jin Ping Mei / Xiao Xiao Sheng. - Hong Kong : Shanghai Zhongyang Shudian, . - Pag. var.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357535]  Show Record 

Gu Jin Beijing / Zhou Shachen. - Hong Kong : Joint Publishing Co., . - 302 p.
Descritores: História | Turismo | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359648]  Show Record 

Gu Jin Beijing / Zhou Shachen. - Hong Kong : Joint Publishing Co., . - 302 p.
Descritores: História | Turismo | China
Cota: 908 CHI ZHO|FO
[360190]  Show Record 

Wei Jin Fengdu / Fu Gang. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 115 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI FU|FO
[360342]  Show Record 

Da Jin Zhi / Cheng Rong. - Shanghai : [s.n., . - 42 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI CHE|FO
[360389]  Show Record 

Er Jin Rong Guo Fu / Cao Xueqin. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 110 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-31(084.11) CHI CAO|FO
[360396]  Show Record 

Jin Gui Zhi Si / Cao Xueqin. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 126 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-31(04.11) CHI CAO|FO
[360409]  Show Record 

Fan Jin Zhong Ju / Wu Jingzi. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 99 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-31(084.11) CHI WU|FO
[360428]  Show Record 
Wenhai
Da Zhan Jin Wu Zhu / Wenhai. - Hong Kong : Wenhai Publishing Co., . - 82 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.11) CHI DA|FO
[364517]  Show Record 

Jin Bo Ji / Tian Han. - Shanghai : Editora da China, . - 99 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 782 CHI TIA|FO
[364557]  Show Record 

Zi Jin Cheng Di Hou shenghuo / Wu Kong. - Beijing : Museu do Palácio Imperial, . - 120 p.
Descritores: História | China
Cota: 910 CHI WU|FO
[364583]  Show Record 

Jiayuguan Wei Jin Mushi Bihua / Zhang Pengchuan. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 37 p.
Descritores: Arqueologia | Pintura | China
Cota: 75 CHI ZHA|FO
[364666]  Show Record 
Liu Quan Jin Gua. - Taiwan : [s.n.], . - 4 p.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 792.9 TAIW LIU|FO
[364668]  Show Record 
Instituto de Objectos Culturais de Teatro e Ópera da Universidade de Shanxi
Song Jin Yuan Xiqu Renwu Tulun / Instituto de Objectos Culturais de Teatro e Ópera da Universidade de Shanxi. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 147 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 782 CHI SON|FO
[364877]  Show Record 

Wei Jin Nan Bei Chao Yinyue Shiliao / Ji Liankang. - Shanghai : Edições da Arte e Literatura de Shanghai, . - 230 p.
Descritores: História | Música
Cota: 78 CHI JI|FO
[364978]  Show Record 

Anhuisheng, Guichishi, Liujiexiang, Yuanxicun, Cao, Jin, Ke Xing Jiazu De Nuoxi / Wang Zhaoqian. - Taipei : Fundação ShiHezheng, . - 231 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO
[366843]  Show Record 

Gu Jin Wen Xuan / Liang Rongruo. - Taipei : Diario de Língua Nacional, . - 492 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 82 CHI LIA|FO
[366979]  Show Record 

Anhuisheng Guichishi, Liujiexiang Yuanxicun Cao, Jin, Ke San Xing Jiazu de Nuo Xi / Wamg Zhaoqian. - Taiwan : Fundação Shihezheng, . - 231 p.
Descritores: Teatro | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI WAN|FO

123movies