Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 10 | 14 ms
[372871]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Shi Yi Shi / Wang Jingni. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 255 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WAN|FO
[357345]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Minge Xuan Shi / Yu Hankai. - Hong Kong : Wanli Shudian, . - 60 p.
Descritores: Literatura | poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372786]  Show Record 

Han Wei Liang Jin Nan Bei Chao Fojiao Shi / Tang Yongtong. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: História | Budismo | China
Cota: 294.3 CHI TAN|FO
[364881]  Show Record 
Xian Qin Shi Zhuan Wen Yi Shi / Qu Shiji, He Qinfu, Min Deyi. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 265 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 94 CHI QU|FO
[369661]  Show Record 

San cao shi yi shi / Qiu Yingsheng, Gao Shuang. - Heilongjian : Editora do Povo de Heilongjian, . - 139 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI QIU|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[364891]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Bai San Jia Ji Tici Zu / Zhang Fu. - Beijing : Edições da Liteatura do Povo, . - 325 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHA|FO
[369632]  Show Record 

Han shi xuan yi / Zhang Yongxin, Liu Guiqiu ; editor Jin Kai Cheng. - Chengdu : Editora Bashu, . - [4] 243 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[372354]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Fu Xuan / Qu Tuiyuan. - Shanghai : Editora Livros Antigos, . - 244 p.
Descritores: Prosa | Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI QU|FO
[372869]  Show Record 

Wei Jin Nanbei Chao Wenxue Shi / Hu Guorui. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 286 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI HU|FO

123movies