Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 13 ms
[364465]  Show Record 

Fengqing Xiao Ji / Wu Zuguang. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 241 p.
Descritores: Prosa | Literatura | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[355068]  Show Record 

Feng Qing Xiao Ji / Wu Zuguang. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 241 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[357022]  Show Record 
Livraria Chunming
Xiao Xi Dian (Shang Ji) / Livraria Chunming. - Shanghai : Xincun Shudian, . - 250 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364334]  Show Record 

Ziyu Xiao Ji / Li Rulun. - Guangdong : Edições do Povo de Gangdong, . - 180 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI LI|FO
[457877]  Show Record 
[Ao men zhong xiao qi ye yu guo ji bi jiao yan jiu] / [yong zhong Guo]. - [Macau : Ao men li gong xue yuan, . - [2], IX, [1], 264 p. : il. ; 24 cm. - Texto em chinês.
Descritores: Macau | Pequena empresa | Média empresa
Cota: 10-(1)-15-41-69|BGUC

php shell shell indir alfa shell indir bypass shell indir