Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 43 ms
[355125]  Show Record 

Xinjiang Uighur Minjian Huamao Tu'an Ji / Zhag Hengde. - Urumchi : Xinjiang Renmin Chubanshe, . - 149 p.
Descritores: Artes | Artesanato | China
Cota: C29-021|FO
[357325]  Show Record 

Yuewei Caotang Biji Xuan Zhu / Ji Xiaolan. - Xinjiang : Xinjiang Renmin chubanshe, . - 263 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354515]  Show Record 

Zhongguo Gudai Yuyan Xuanyi / Yang Xiaomin, Zhu Youming, Xu Siyi. - Xinjiang : Xinjiang Renmin Chubanshe, . - 364 p.
Descritores: História | China
Cota: 82-34 CHI YAN|FO

123movies