Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 42 ms
[357064]  Show Record 

Huadong Difang Xiqu Congkan (28) / He Shumin, Shi Jiao'en. - Shanghai : Xin Wenyi Chubanshe, . - 102 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354691]  Show Record 
Jingju Congkan. - Shanghai : Xin Wenyi Chubanshe, . - 108 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI JIN|FO
[354692]  Show Record 
Jingju Congkan. - Shanghai : Xin Wenyi Chubanshe, . - 131 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI JIN|FO
[354693]  Show Record 
Jingju Congkan. - Shanghai : Xin Wenyi Chubanshe, . - 116 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI JIN|FO

123movies