Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 46 ms
[355293]  Show Record 

Jing Ai De Zhou Zongli, Women Yongyuan Huainian Ni / Qian Zhiguang. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - 153 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 929 CHI QIA|FO
[355290]  Show Record 

Mao Zedong Xuanji Diwu Juan Xuexi Fudao Cailiao / Lu Danwei, Ren Chu. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - 242 p.
Descritores: História | China
Cota: 32 CHI LU|FO
[355182]  Show Record 
Mao Zedong Sixiang Shi Shijie Renmin Gemig de Deng. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - 49 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 32 CHI MAO|FO
[355288]  Show Record 

Xuexi Congshu (1967, 21-30) / Chen Boda, Qi Benyu, Yao Wenyuan. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - Pag. var.
Descritores: Cultura | Editora | China
Cota: 32 CHI CHE|FO
[355294]  Show Record 
Zai Mao Zedong Sixiang de Daolu Shang Shengli Qian. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - 34 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 32 CHI ZAI|FO
[355285]  Show Record 

Zhongguo Lidai Fankong He Zunkong de Douzheng / Tian Kai. - Hong Kong : Xianggang Sanlian Shudian, . - 198 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 94 CHI TIA|FO

123movies