Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 82 ms
[354937]  Show Record 

Chang Sheng dian / Hong Sheng. - Hong Kong : Xianggang Guangzhi Shuju, . - 139 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI HON|FO
[357379]  Show Record 

Liaozhai / Pu Songling. - Hong Kong : Xianggang Guangzhi Shuju, . - 12 v.
Descritores: Literatura | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357369]  Show Record 
Xi You Ji Jinghua. - Hong Kong : Xianggang Guangzhi Shuju, . - 110 p.
Descritores: Literatura | Romance | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies