Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 48 ms
[355219]  Show Record 
Fensui Mei Shu de yige Da Yinmou. - Hong Kong : Xiang Gang Sanlian Shudian, . - 31 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Cultura | China
Cota: 327 CHI FEN|FO
[354948]  Show Record 

Shiwu Guan / Zhu Suchen. - Hong Kong : Xiang Gang Sanlian Shudian, . - 175 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI ZHU|FO
[355225]  Show Record 

Xue Xi Cong Shu (1969-9) / Gong Junping. - Hong Kong : Xiang Gang Sanlian Shudian, . - 29 p.
Descritores: Política internacional | Cultura | URSS | China
Cota: 327 CHI GON|FO
[355226]  Show Record 
Xue Xi Cong Shu (1969-10). - Hong Kong : Xiang Gang Sanlian Shudian, . - 16 p.
Descritores: Comunismo | Editora | China
Cota: 32 CHI GAO|FO

123movies