Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 110 ms
[340863]  Show Record 

Elementary Kung Fu : chinese-english / by Wey Jin Wu. - Hong Kong : Wan Li Book, . - ii, 131 p.
Descritores: Desporto | China
Cota: 796.8(510)/WEI|FO
[340886]  Show Record 

Exercises in gymnastics : chinese-english / by S. H. Wang. - 2ª ed.. - Hong Kong : Wan Li Book, . - iv, 109 p.
Descritores: Atletismo | China
Cota: 796(510)/WAN|FO

123movies