Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 01 ms
[354936]  Show Record 

Hong Sheng Nianpu / Zhang Peiheng. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 414 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI ZHA|FO
[357137]  Show Record 

Jinju Yinyue / Zhang Pei, Guo Shaoxian. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 540 p.
Descritores: Música | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO