Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 00 ms
[357414]  Show Record 

Shenhua Xuanyi Baiti / Yuan Ke. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 296 p.
Descritores: Mitologia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360456]  Show Record 

Kuafu yu Xingtian / Yuan Ke. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 53 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.11) CHI YUA|FO
[372350]  Show Record 

Zhongguo Shenhua Ziliao Cuibian / Yuan Ke. - Sichuan : Editora da Academia de Ciências Sociais de Sichuan, . - 433 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 398 CHI YUA|FO