Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 02 ms
[365147]  Show Record 

Breve monografia de Macau / Yin Guangren e Zhang Rulin ; trad. e notas Jin Guo Ping ; rev. Rui Manuel Loureiro. - Macau : Instituto Cultural de Macau, . - xxxi, 485 p.
Descritores: Monografia | História | Geografia | Macau
Cota: MAC 908 YIN|FO
[370028]  Show Record 

Ou-Mun Kei-Leok / Tcheong-U-Lam e Ian-Kuong-Iam ; [trad.] Luís Gonzaga Gomes. - Macau : Quinzena de Macau, . - 298 p.
Descritores: Viagem | Geografia | História | Macau
Cota: MAC 908 YIN|FO