Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 01 ms
[357157]  Show Record 

Gudian De Langman / Yin Dengguo. - Taibei : Mingsheng Bao, . - 269 p.
Descritores: Sexo | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357158]  Show Record 

Fengliu Yuyun / Yin Dengguo. - Hong Kong : Heluo Chubanshe, . - 231 p.
Descritores: Sexo | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357159]  Show Record 

Fengyue Wubian / Yin Dengguo. - Hong Kong : Heluo Chubanshe, . - 269 p.
Descritores: Sexo | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357162]  Show Record 

Minsu Houchuang / Yin Dengguo. - Taibei : Taishi Wenhua Shiye Gufen Youxian Gongsi, . - 241 p.
Descritores: Sexualidade | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360041]  Show Record 

Zhongguo Ming Huajia Liechuan / Yin Dengguo. - Taipei : Editora de Objectos Culturais do Mundo, . - 213 p.
Descritores: Pintura | Artes | China
Cota: 929 CHI YIN|FO